Pakiet komfort

Podjęłaś decyzję.

Chcesz otworzyć firmę i zająć się home staging profesjonalnie. Zrobiłaś szkolenia, masz za sobą kilka realizacji.

Czas na współpracę z agencjami lub inwestorami, ale oni potrzebują faktur za Twoją usługę.

Prowadzenie własnej firmy home stagingowej może być znakomitym pomysłem, biorąc pod uwagę, że każdy właściciel nieruchomości chce otrzymać za jej sprzedaż jak najwyższą kwotę. Sprzedający chcą pokazać swoje dotychczasowe domy w jak najlepszym świetle.

Działalność home stagingowa może przynosić benefity, pod warunkiem, że przygotujesz odpowiedni biznes plan i będziesz go realizować. Masz już biznes plan? Zrobiłaś analizę szans i zagrożeń? Przeanalizowałaś odpowiednie dla ciebie opodatkowanie? Wiesz już, co będzie Ci potrzebne do rozpoczęcia prowadzenia działalności?

Mam dla Ciebie gotowy model biznesowy. Wiem, że jest skuteczny, bo wdrażałam go u siebie. 

Social media są niezbędne dla naszej marki osobistej, naszego wizerunku, ale chcąc rozpocząć działalność trzeba przygotować merytoryczną analizę zysków, kosztów i szans.

Czy chcesz założyć działalność i świadczyć usługi home staging?

Skorzystaj z pierwszego w Polsce poradnika zawierającego “twarde dane” do prowadzenia działalności

R

Na co przeznaczyć dotację z urzędu pracy- wykaz sprzętów i produktów, które przydadzą Ci się w pracy home stagerki

R

Kalkulacja kosztów- szczegółowa lista produktów i urządzeń

R

Uzasadnienie celowości zakupów

R

Biznes plan (dla działalności home staging na rok 2021r.)

R

Wyliczenie wysokości przychodu

R

Koszty prowadzenia działalności w home staging

R

Analiza SWOT

R

Analiza konkurencji

R

Opis planowanego przedsięwzięcia- szczegółowe uzasadnienie celowości przedsięwzięcia wraz z cennikiem usług i sposobem rozliczania się z klientami

R

Lokalizacja prowadzenia planowanej działalności (gdzie i dlaczego oraz jak obniżyć koszty)

R

Opis podejmowanej działalności (przedmiot działalności, pomysł, innowacyjność, realność powodzenia planowanego przedsięwzięcia)

Po zakupie tego produktu otrzymasz wiadomość z dostępem do nagranych szkoleń on-line. Jeśli mail nie przyjdzie tuż po zakupie- sprawdź folder Spam, Oferty, Inne. Czasem właśnie tam trafiają wiadomości.

227,00  z VAT

W pakiecie taniej

Ważne informacje

  1. Wzory dokumentów, w tym umów z komentarzami lub bez, dostępne do nabycia w Sklepie prowadzonym na stronie www.wystrojmaznaczenie.pl , stanowią  utwory
    w rozumieniu  ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawa majątkowe do wzorów tych dokumentów przysługują właścicielowi serwisu www.wystrojmaznaczenie.pl  lub podmiotom, z którymi współpracuje.  Do sprzedaży ww. wzorów dokumentów zastosowanie mają postanowienia regulamin sklepu  umieszczonego na stronie https://wystrojmaznaczenie.pl/regulamin/, w szczególności dotyczące ochrony prawo autorskiej treści cyfrowych, z uwzględnieniem poniższych postanowień. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem strony www.wystrojmaznaczenie.pl nabywca otrzymuje uprawnienie do korzystania ze wzoru dokumentu. Licencja  jest udzielona na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych.  Licencja jest  niewyłączna i nieprzenoszalna, bez prawa do udzielania sublicencji. Nabywca uzyskuje  prawo do korzystania ze wzoru dokumentu na następujących polach eksplantacji:
    a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – jako zapis techniką cyfrową otrzymanego egzemplarza utworu w celu wyświetlania na ekranie komputera oraz innych urządzeń mobilnych licencjobiorcy w formacie pdf. i doc. oraz docx
    b) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – jako wydruk na własne potrzeby korzystania.
    c) w zakresie rozpowszechniania – jako udostępnienie kontrahentowi kopii dokumentu w postaci cyfrowej lub wydruku w celu zawarcia umowy.

Nabywca wzoru dokumentu może dowolnie modyfikować wzór dokumentu w celu dostosowania do stanu faktycznego. Nabywać w takim samym zakresie jak wskazanym
w lit. a-c powyżej otrzymuje uprawnienie do korzystania ze zmodyfikowanego wzoru dokumentu. Poza zakresem wskazanym w lit. c) powyżej, Nabywca nie może rozpowszechniać, udostępniać odpłatnie lub nieodpłatnie wzorów dokumentów czy też zmodyfikowanego wzoru w jakkolwiek sposób, w tym w szczególność w sieci Internet.

 

Niniejszy e-book stanowi poradnik i jego zakup i zastosowanie w żadne sposób nie oznacza uzyskania jakichkolwiek gwarancji na otrzymanie dotacji. Sprzedający nie udziela żadnych gwarancji, że zastosowanie się do treści zakupionego e-booka oznacza jakiekolwiek  zobowiązanie sprzedającego w pomoc w uzyskaniu dotacji.    Wynika to przede wszystkim z faktu, że wniosek ma charakterek poglądowy i przykładowy.  Ponadto sprzedający informuje, że przy zasadach udzielania dofinansowania z Urzędu Pracy  brak jest  szczegółowych regulacji prawnych dotyczących oceny wniosku o dofinansowanie a ocena wniosku zależny od wielu czynników (nie tylko samej treści wniosku)  ale także takich czynników jak np.wytycznych danego Urzędu Pracy (w tym także zawartych w regulaminie lub innym dokumencie wydanym przez Urząd Pracy), wymagań formalnych, opisu doświadczenia wnioskodawcy , kolejności zgłoszeń,  ilości wniosków,  wartości ogólnej środków przeznaczonej przez Urząd Pracy na dotację, wyższa ocena innych wniosków w naborze itp. 

często zadawane pytania:

Kiedy otrzymam zamówienie?

Zamówienie otrzymasz bezpośrednio po dokonaniu płatności. Otrzymasz link do plików do pobrania w wersji pdf oraz wersji do edycji (Word).

Jak mogę zapłacić?

Przyjmujemy płatności realizowane za pośrednictwem bramki platniczej Przelewy24. Możesz też dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego, jednak wtedy Twoje zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu płatności na koncie.

Czy otrzymam fakturę?

Tak, możesz podać dane do faktury przy realizacji płatnosci.